Tổng tiền: 0,00 
1488915389085
148891538908514889154406131488915486471148891553454914889156261891488915663578

Máy triệt lông ACH A7C công nghệ mới

1. Sử dụng công nghệ xung tối ưu
2. Tia trị liệu phát ra ổn định , liên tục với chức năng làm lạnh bằng nhiệt bán dẫn đảm bảo kết quả tốt không gây đau trong quá trình  trị liệu.
3. Tay cầm: 610 ~ 1200nm ; 50x10mm; 530 ~ 1200nm 40x8mm
4. Với tần số ánh sáng: 10Hz
5. Tay cầm với 100.000 xung
6. Làm lạnh hệ thống: Sử dụng 2 công nghệ làm lạnh đó là làm lạnh bằng nước và làm lạnh bán dẫn
1.Công dụng máy triệt lông ACH A7C :
- Sử dụng công nghệ xung tối ưu
- Tia trị liệu phát ra ổn định , liên tục với chức năng làm lạnh bằng nhiệt bán dẫn đảm bảo kết quả tốt không gây đau trong quá trình  trị liệu.
- Tay cầm: 610 ~ 1200nm ; 50x10mm; 530 ~ 1200nm 40x8mm
- Với tần số ánh sáng: 10Hz
- Tay cầm với 100.000 xung
- Làm lạnh hệ thống: Sử dụng 2 công nghệ làm lạnh đó là làm lạnh bằng nước và làm lạnh bán dẫn Góc sau của máy: